Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Areaal biologische landbouw groeit

Het aantal biologisch geregistreerde bedrijven steeg in 2013 naar 3601. Het totale landbouwareaal is na een daling in 2012 gegroeid naar 53.379 hectare. Vorig jaar 2.559 hectare landbouwgrond in omschakeling. Dat staat in het jaarverslag 2013 van controleorganisatie Skal.  Nieuw aangesloten bedrijven hebben een toelatingsonderzoek gekregen, de bestaande bedrijven een jaarlijkse inspectie. Daarnaast heeft Skal o.a. flitsinspecties en monstername uitgevoerd. In totaal heeft Skal in 2013 4878 inspecties uitgevoerd.

Betrouwbaarheid voorop
De inspecties van Skal hebben laten zien dat het overgrote deel van de bio-bedrijven ook in 2013 voldeed aan de wettelijke voorschriften. Deze bedrijven zagen hun certificaat verlengd. 372 nieuw aangemelde bedrijven ontvingen hun eerste bio-certificaat. We beschouwen het navolgen van de regelgeving als een positief signaal wat betreft de betrouwbaarheid van het Nederlandse bio-product. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Als zichtbaar teken hiervan mogen ondernemers het biologisch keurmerk voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces.