Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Export biologische producten stijgt met 11% naar 928 miljoen euro

Nederlandse handelsbedrijven in biologische producten hebben het afgelopen jaar goede zaken gedaan. De totale exportomzet  steeg met 11% van 826 miljoen euro in 2013 naar 928 miljoen euro in 2014. Bionext, die de exporttrends in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in kaart heeft gebracht, verwacht dat de grens van 1 miljard euro komend jaar zal worden doorbroken. 
De omzet stijgt het snelst bij de houdbare grondstoffen, zoals biologische granen, noten & zuidvruchten, sappen en oliën. In deze categorie nam de export met meer dan 30% toe naar 313 miljoen Euro. Ook in biologische fruitproducten hebben de handelsbedrijven een sterke import-export functie op de Europese markt. De omzet in deze categorie groeide met 1% naar 230 miljoen Euro. Van de producten die in Nederland geproduceerd worden, zijn de biologische kasgroenten de sterkste stijger met 15% van ruim 43 naar 50 miljoen Euro. De export van in Nederland geproduceerde kruidenierswaren is met 3,7% gestegen van 64,6 naar ruim 67 miljoen euro. De export van de betrekkelijke kleine categorie biologisch vlees stijgt met 15% naar 20 miljoen Euro.
Bavo van den Idsert, directeur Bionext: “Op de binnenlandse markt is de grens van 1 miljard euro voor biologische voeding al doorbroken. Bij de exportomzet gaan we die grens dit jaar halen, want de leidende bedrijven in de sector rekenen op een omzetgroei van 10 procent in 2015. Omgerekend naar de consumentenwaarde wordt de omvang van de  export trouwens nu al geschat op 1,4 miljard euro.”
Opvallend is de toenemende vraag naar biologische producten met extra kwaliteitseisen, zoals Demeter producten, vooral in de vers categorieën. Deze vraag komt vooral uit de Duitse markt waar een tweedeling begint te ontstaan tussen “goedkoop” discount bio en volwaardige bio-bio, ook wel aangeduid als “Verbandswaren” (producten van boerencoöperaties zoals Bioland, Naturland en Demeter).
Belangrijkste exportlanden Voor de Nederlandse export in biologische producten vormt Duitsland de belangrijkste afzetmarkt met een omzetaandeel van 41%, ofwel bijna 380 miljoen Euro. Verder zijn België, Frankrijk, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk belangrijke exportlanden. Buiten de EU zijn de belangrijkste afnemende landen de VS en de Aziatische landen Zuid-Korea, Japan, Taiwan en China. Vooral de VS en China stijgen stevig en bieden goede exportkansen.
Als handelsland heeft Nederland een draaischijffunctie bij de aanvoer van biologische grondstoffen en verwerkte biologische half- en eindfabricaten in Europa, ook als het gaat om import uit Derdewereldlanden. Daarnaast heeft Nederland een aantal sterk ontwikkelde deelsectoren in de biologische landbouw die ook exporteren naar EU-landen, zoals vollegrondsgroenten, glastuinbouw, melkvee en eieren.
Productie in EU landen blijft achter De opschaling van de biologische productie in Nederland en andere EU-landen, zoals Duitsland, blijft al een aantal jaren achter bij de stijgende binnenlandse consumptie. Van den Idsert: “Op termijn kan dit de exportpositie van biologische producten die in Nederland geteeld worden onder druk zetten en daarom gaan we meer beleid maken van omschakeling naar bio.”