Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Het goede op ons bord

afbeelding van Teun de Waard

Tijdens de conferentie van Agriboard in Alkmaar gaf Jan Schrijver, biologisch dynamisch tuinder en medeoprichter van Biovalley, zijn visie: de  Land en Tuinbouw heeft de gezondheidsaspecten van voedsel te veel uit het oog verloren. Productie, export en economie hebben een gerichtheid op  snelheid en kwantiteit opgeleverd die nu met veel kunst, chemie en steeds grotere machines in gang gehouden wordt. Hij voert een pleidooi voor een andere benadering. Laten we het slimmer eerlijker en vooral gezonder doen. Dat kan wanneer de consument gaat betalen wat een gezond product waard is. “Het gaat om het goede op ons bord! Laten we stoppen met de primitieve geldslurperij die wij gezondheidszorg noemen en beginnen met een nieuwe waardering voor gezond voedsel” Op zijn bedrijf heeft hij een rotatie van 7 jaar waarvan 2 jaar een grasklaver mengsel om de grond te laten rusten en herstellen van 5 jaar intensieve teelt. Dat kost wat maar het levert ook veel op. Veel processen die zich in de bodem afspelen en een belangrijk rol spelen in de gezondheid van de plant kennen we nog niet. Het zou goed zijn om daar meer aandacht van onderzoek en wetenschap op te richten.