Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van BioKennis - Akkerbouw en vollegrondsgroenten

Organische stof goed voor gezonde bodem en opbrengst

Organische stof beheer heeft invloed op vele bodemdiensten, zoals bodemvruchtbaarheid, koolstofopslag, en broeikasgasemissies. In Europees verband is veel onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende organische stof beheersstrategieën. Tijdens de themadag Beter Bodembeheerdag dit voorjaar is aandacht besteed aan de uitkomsten van twee Europese projecten: Catch-C en SmartSoil.

Positieve balans in 2016 voor proefbedrijf biologische landbouw

Het jaar 2016 gaat de geschiedenis in als een algemeen rampjaar voor land- en tuinbouw. Desondanks heeft het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro het goed gedaan. Het pilootproject ‘vaste rijpaden’, een goed machinepark voor mechanische onkruidbestrijding en een slim management maakten het verschil.

Teelt van kruidenrijk grasland loont

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut breken een lans voor diversiteit in het grasland. Sturen op kruidenrijk grasland loont. In de net verschenen publicatie: ‘Van gepeperd naar gekruid grasland: functionaliteit van kruiden in grasland’, staan de voor- en nadelen op een rij. Hierin zijn verder handige tips te vinden voor een succesvolle introductie van een kruidenrijk grasland.

Bezoek aan innovatieve bedrijven met eetbare bloemen

Excursie bij twee innovatieve Nederlandse ondernemers die allebei op hun eigen manier de teelt van eetbare bloemen en kruiden hebben uitgebouwd tot een interessante bedrijfstak. Deelnemers bezochten in mei Kwekerij van Wijgerden in Bruchem en Kwekerij Bastin in Aalbeek.

TP Organics zoekt naar innovaties binnen biologische landbouw

Jaarlijks gaat TP Organics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw op zoek naar innovaties in de biologische landbouw. Landbouwers, onderzoekers of bedrijven die innovatieve oplossingen vonden of ontwikkelden voor de biologische sector kunnen hun project voorstellen indienen en meedingen naar de TP Organics innovatieprijs 2017. Hun innovatie komt dan in de spotlights te staan.

Nieuwe mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding

Inagro en BioForum organiseerden op een sterk verkorst tarweperceel een demonstratie met eggen voor mechanische onkruidbestrijding. De omstandigheden lieten dit voorjaar goed de verschillen in effectiviteit zien. Veel van de ervaringen zijn ook van toepassing in biologische groenteteelten.

Inagro gaat mechanisch alternatief tonen voor Roundup

Roundup staat al jaren ter discussie. Tijdens de biovelddag van Inagro op 28 juni is er volop aandacht voor alternatieven voor het gebruik van Roundup. Op deze velddag zal er een nieuwe generatie precisiecultivatoren te zien zijn. Deze kunnen de grond ondiep en volvelds bewerken om onkruiden en groenbemesters mechanisch te vernietigen.

Mooi weer om te schoffelen

De omstandigheden zijn dit voorjaar ideaal voor mechanische onkruidbestrijding. Wie er tijdig bij is met het juiste materiaal haalt een mooi resultaat. In deze blog geeft Lieven Delanote enkele tips waarbij je rekeningen moet houden tijdens het schoffelen op biologische percelen.

Biodiversiteit is goede basis voor geïntegreerde gewasbescherming

"Meer biodiversiteit en gebruik van resistente planten vormen de crux in het succesvol toepassen van IPM", aldus Willem Jan de Kogel, business unit manager bij Wageningen University & Research. Geïntegreerde gewasbescherming of Integrated Pest Management (IPM) is vandaag de dag de norm in de land- en tuinbouw. Daarover zijn alle betrokken partijen – nationale en Europese overheden, land- en tuinbouwsectoren, bedrijven en kennisinstellingen – het eens.

Keuze wintergroenbemester bepaalt opbrengst zomergewas

Groenbemesters leveren een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Met een juiste soortkeuze voor mengsels van winterse groenbemesters kan die waarde nog verder oplopen. Onderzoekers van Wageningen University & Research tonen in hun publicatie in Journal of Applied Ecology van 2 juni aan dat zo de productiviteit van het volgende hoofdgewas is te sturen. Biomassa en stikstofgehalte zijn daarbij de sleutelwoorden.

Pagina's