Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van BioKennis - Akkerbouw en vollegrondsgroenten

Lammerts van Bueren ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Vanwege haar niet-aflatende inzet voor duurzame en biologische landbouw en passie voor veredeling heeft Lammerts op 26 april de Koninklijke Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de burgemeester van Utrecht.

Effect van maaimeststoffen op bodemconditie

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker die op een ander perceel als meststof wordt toegediend. Via proefopzetten op twee locaties (ILVO en Inagro) is in 2015 en 2016 de werking van maaimeststoffen onderzocht in relatie tot de bodemconditie.

Biologische bestrijding heeft nu de wind mee

Het Europees Parlement heeft unaniem een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten. Op hetzelfde moment bracht het Mensenrechtencomité van de VN een rapport uit, waarin zij stelt dat het zeker mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden met voedsel dat is geproduceerd zonder gebruik te maken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.

KAVB zet teeltmaatregelen voor duurzame bloembollen op een rij

De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) heeft op haar website een overzicht geplaatst met de belangrijkste biologische teeltmaatregelen. Het artikel op site bestaat uit algemene informatie met links naar de meest relevante onderzoeken. Het overzicht is niet alleen interessant voor biologische telers, maar alle telers kunnen er gebruik van maken om hun teelt verder te verduurzamen.

Phytophthora in aardappel, doorbraak resistentie ligt op de loer  

Het aanbod resistente aardappelen groeit gestaag. Dit draagt bij aan de teeltzekerheid, maar vraagt evengoed aandacht tijdens de teelt. Zonder maatregelen en resistentiemanagement ligt het risico van doorbraak op de loer.

Monocultuur maakt plaats voor mengteelt

In een duurzame landbouw is mengteelt een goede vervanger voor monocultuur. Een uitgekiende combinatie van bijvoorbeeld zes rijen tarwe, afgewisseld met twee rijen maïs, levert onder gunstige omstandigheden hogere opbrengsten, met minder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, dan dezelfde gewassen in monocultuur. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Fang Gou van het Centre for Crop Systems Analysis van Wageningen University & Research.

Voorjaartips voor bio-granen

De granen komen dit voorjaar mooi uit de winter. Percelen met rijke voorteelt of in mengteelt met erwten en veldbonen kunnen waarschijnlijk zonder stikstofbemesting. Andere hebben baat bij een kleine boost. Daarnaast kan nu op veel percelen de wiedeg ingezet worden. Voor zomergranen is half maart ideaal voor zaai. Lieven Delanote van Inagro geeft enkele actuele tips voor dit moment.

Rassenproef 2016 biologische winterprei

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze een belangrijk onderdeel om ziekten en plagen te beheersen. Ondanks de droogte in het begin van dit teeltseizoen was de opbrengst van deze rassenproef winterprei goed.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Duurzame aardbeienteelt in rassenproef

Op Proefcentum Pamel is een aardbeienproef aangelegd waarbij gekozen is voor ziekteresistente of minder ziektegevoelige rassen. Met als doel aardbeien op een duurzame wijze te telen. In de rassenproeven zijn vooral (nieuwe) rassen geëvalueerd waarvan biologisch plantgoed beschikbaar is. Ook veelbelovende rassen waarvan (nog) geen biologische plantgoed beschikbaar is, zijn in de proef meegenomen.

Pagina's