Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van BioKennis - Akkerbouw en vollegrondsgroenten

Mengteelt en strokenteelt stimuleren biodiversiteit

Wageningen University & Research start een nieuw onderzoeksproject om te zien in welke mate verschillende typen mengteelt en strokenteelt bijdragen aan meer biodiversiteit. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de visie van het Ministerie van LNV over circulaire en natuurinclusieve landbouw.

Aanmelden voor Ekoland innovatieprijs 2019

Voor de twaalfde keer wordt op de Bio-beurs 2019 de jaarlijkse Ekoland Innovatieprijs uitgereikt. De prijs is bedoeld om creatieve en innovatieve ontwikkelingen op biologische landbouwbedrijven aan te moedigen. Nieuwe aanmeldingen voor de Ekoland Innovatieprijs zijn welkom tot 1 november 2018.

Grasklaver in de biologische akkerbouw

In de biologische akkerbouw is een kortdurende grasklaver een belangrijk onderdeel in de rotatie. In het grasklavermengsel zijn Engels raaigras en rode klaver de belangrijkste componenten. Toevoegen van Italiaans raaigras heeft een meerwaarde voor een vroege voorjaarsgroei en witte klaver kan beter tegen berijden dan rode klaver. De jaaropbrengst van de mengsels met rietzwenkgras in 2017 was goed. Duidelijk nadeel van rietzwenkgras was de minder snelle opkomst waardoor een grotere onkruiddruk ontstond. Het toevoegen van incarnaatklaver pakte niet goed uit.

Voorkom resistentiedoorbraak voor Phytophthora 

Nieuwe Phytophthora resistente aardappelrassen vormen de inzet om biologische aardappelteelt zonder toepassing van gewasbescherming rendabel te maken voor de biologische telers. Het aanbod resistente aardappelrassen groeit gestaag. Veredelaars maken gebruik van verschillende resistentiebronnen tegen Phytophthora, maar het aantal resistentiegenen (R-genen) is beperkt dus daar moeten we heel zuinig op zijn. Een resistentiedoorbraak ligt namelijk altijd op de loer.

Op BioVelddag veel innovaties te zien tijdens machinedemonstraties

De BioVelddag is een unieke kans om met eigen ogen te beoordelen wat er allemaal mogelijk is op machinaal gebied in de landbouw. Joost Rijk, bedrijfsleider proefboerderij Broekemahoeve: “We zijn erg blij met de mooie lijst innovatieve machines die bedrijven op de velddag laten zien. Met de velddag willen we de innovaties dichter bij de boer brengen”.

Robots doen hun intrede op Biologische Velddag

Niet alleen innovatieve landbouwmachines ook diverse robot demonstraties trekken de aandacht op de Biologische velddag aanstaande 21 juni in Lelystad. Naast het gezellige veldplein met marktkramen waar bedrijven hun nieuwste producten en diensten tonen, vinden robots dit jaar hun weg naar de polder.

Monitoren en bestrijden van kleine mijten in kleinfruitteelt

De afgelopen twee jaar hebben het PCS en ILVO samengewerkt met buitenlandse partners, om de bestaande kennis op vlak van het monitoren van kleine mijten en hun bestrijding te vergelijken, optimaliseren en valideren in sier- en kleinfruitteelten.

De stikstofbemestingswaarde van verschillende organische meststoffen

De organische meststoffen die gebruikt worden in de biologische landbouw kunnen sterk verschillen in samenstelling, maar ook in het benutten van nutriënten, met name stikstof. De Belgische Bodemkundige Dienst onderzocht op verzoek van Proefcentrum Pamel en gefinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant een aantal veelgebruikte organische meststoffen. Er werd zowel gekeken naar de samenstelling van de meststoffen, als naar de nitraatstikstofvrijzetting gedurende de eerste 4 maanden.

Niet alle bio-afbreekbare folies zijn toegelaten in biologische teelt

Met het oog op een efficiënte onkruidonderdrukking kan het gebruik van folie een handig hulpmiddel zijn. Bio-afbreekbare folie moet weliswaar gegarandeerd GGO-vrij zijn. Hiervan moeten leverancier en gebruiker een certificaat kunnen voorleggen. De meerderheid van de bioafbreekbare folies op de markt voldoet hier niet aan. Het is belangrijk om je grondig te informeren bij een controle-organisatie of een bepaalde folie toegelaten is.

Biologische Velddag 2018 presenteert programma demo en proefvelden

De Biologische Velddag presenteert ook dit jaar weer een boeiend en gevarieerd programma. Machinedemonstraties in het veld, demo’s en langdurige onderzoekveldjes en een wijde variatie aan marktkramen komen 21 juni de Prof Broekemahoeve in Lelystad weer kleur geven. Enkele uit het oog springende veld demonstraties lichten we alvast toe.

Pagina's