Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Kastuinbouw

Nieuw kennisdossier over biologische landbouw

Biologische landbouw is niet alleen duurzame vorm van landbouw, maar ook een kennisintensieve bedrijfstak. Het netwerk 'Onderwijs voor biologisch' wil die kennis ontsluiten voor het onderwijs. Veel van die kennis vind je in het nieuwe kennisdossier 'Biologische landbouw'.

Biodiversiteit is goede basis voor geïntegreerde gewasbescherming

"Meer biodiversiteit en gebruik van resistente planten vormen de crux in het succesvol toepassen van IPM", aldus Willem Jan de Kogel, business unit manager bij Wageningen University & Research. Geïntegreerde gewasbescherming of Integrated Pest Management (IPM) is vandaag de dag de norm in de land- en tuinbouw. Daarover zijn alle betrokken partijen – nationale en Europese overheden, land- en tuinbouwsectoren, bedrijven en kennisinstellingen – het eens.

CCBT start zes nieuwe projecten

Op 1 april is het startschot gegeven voor zes nieuwe CCBT-projecten. De proefcentra met expertise in biologische landbouw gaan aan de slag met organische stofopbouw in serres, graasweidebeheer, kleinschalige maar professionele pluimveehouderij, beheersing van schurft bij Conference, rassen voor frambozenteelt en er komt een uitbreiding van de bestaande teeltkalender.

Onderzoek naar bodemverbeterende middelen tegen aaltjes

Door een krappe rotatie met vruchtgroenten in een verwarmde kas duiken hier op termijn bodem gebonden ziekten en plagen op, waaronder de wortelknobbelaaltjes. Aan de hand van een oriënterende proefopstelling is nagegaan of de natuurlijke middeltjes die recentelijk op de markt gekomen zijn al dan niet veelbelovend zijn.

Biologische bestrijding heeft nu de wind mee

Het Europees Parlement heeft unaniem een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten. Op hetzelfde moment bracht het Mensenrechtencomité van de VN een rapport uit, waarin zij stelt dat het zeker mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden met voedsel dat is geproduceerd zonder gebruik te maken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Informatieve posters over plagen en nuttigen

In kader van het demonstratieproject ‘Monitoring in de glastuinbouw: hét basisinstrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding’ zijn vijf posters ontwikkeld. Hierop worden plagen en nuttigen goed in beeld gebracht, zodat biologische telers deze tijdig leren herkennen en hun strategie kunnen aanpassen.

Wees nu alert op bladluizen bij aardbeien onder tunnel

De aardbeien onder tunnel komen uit de winterrust. Bladluizen zijn nu al een aantal weken actief. Om bladluizen op een verantwoorde manier onder controle te krijgen is het belangrijk om een inschatting te maken van de ernst van de aantasting en de kans op een natuurlijk evenwicht. Onderneem nu actie.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Tuta Absoluta blijft een risico

Ondanks alle maatregelen om Tuta vlindertjes te vangen voorafgaand en tijdens de tomatenteelt, is een uitbraak niet uitgesloten. In een speciale bijeenkomst in het najaar van 2016 zochten glastuinders, onderzoekers en adviseurs naar oplossingen voor komend seizoen.

Brochure: "Monitoring van plagen en nuttigen in de serre" online

Tijdens de demodag "Monitoring van plagen en nuttigen in de serre" op 18 januari 2017 werd de brochure "Monitoring van plagen en nuttigen in de glastuinbouw – Weet wat er leeft in je teelt" voorgesteld.

Pagina's