Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Kastuinbouw

Onderzoek naar bodemverbeterende middelen tegen aaltjes

Door een krappe rotatie met vruchtgroenten in een verwarmde kas duiken hier op termijn bodem gebonden ziekten en plagen op, waaronder de wortelknobbelaaltjes. Aan de hand van een oriënterende proefopstelling is nagegaan of de natuurlijke middeltjes die recentelijk op de markt gekomen zijn al dan niet veelbelovend zijn.

Biologische bestrijding heeft nu de wind mee

Het Europees Parlement heeft unaniem een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten. Op hetzelfde moment bracht het Mensenrechtencomité van de VN een rapport uit, waarin zij stelt dat het zeker mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden met voedsel dat is geproduceerd zonder gebruik te maken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Informatieve posters over plagen en nuttigen

In kader van het demonstratieproject ‘Monitoring in de glastuinbouw: hét basisinstrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding’ zijn vijf posters ontwikkeld. Hierop worden plagen en nuttigen goed in beeld gebracht, zodat biologische telers deze tijdig leren herkennen en hun strategie kunnen aanpassen.

Wees nu alert op bladluizen bij aardbeien onder tunnel

De aardbeien onder tunnel komen uit de winterrust. Bladluizen zijn nu al een aantal weken actief. Om bladluizen op een verantwoorde manier onder controle te krijgen is het belangrijk om een inschatting te maken van de ernst van de aantasting en de kans op een natuurlijk evenwicht. Onderneem nu actie.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Tuta Absoluta blijft een risico

Ondanks alle maatregelen om Tuta vlindertjes te vangen voorafgaand en tijdens de tomatenteelt, is een uitbraak niet uitgesloten. In een speciale bijeenkomst in het najaar van 2016 zochten glastuinders, onderzoekers en adviseurs naar oplossingen voor komend seizoen.

Brochure: "Monitoring van plagen en nuttigen in de serre" online

Tijdens de demodag "Monitoring van plagen en nuttigen in de serre" op 18 januari 2017 werd de brochure "Monitoring van plagen en nuttigen in de glastuinbouw – Weet wat er leeft in je teelt" voorgesteld.

Alles over telen op folie

In een CCBT-project dat eind 2016 afliep werd de techniek van het groenten telen op bodembedekkingsmaterialen onderzocht. Alle informatie over dit onderwerp in nu verzameld in onder andere een dossier.

Volg biologische tuinbouw in VS op de voet via Instagram

Sociale media kan een goede bron van inspiratie of kennisuitwisseling zijn. Heel veel CSA- en korte keten-tuinbouwbedrijven in de Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld een Instagram-account. Daarmee laten ze jou en de rest van de wereld kennismaken met hun veld- en oogstwerkzaamheden. Of ze laten je meekijken in hun marktkraam.

Maak kennis met zes biologische akkerbouw- en groentebedrijven

De biologische markt groeit en biedt kansen voor telers die een nieuwe weg in willen staan. De stap om daadwerkelijk om te schakelen is vaak ingrijpend en kent vele consequenties binnen de bedrijfsvoering. Onder de noemer ‘biologische telers nodigen uit’ konden belangstellenden dit jaar kennis maken met de bedrijfsvoering op zes biologische akkerbouw- en groentebedrijven.

Pagina's