Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Fruit

Proefvelden aardbeien Ternat en Pamel

Op 31 mei organiseerde Proefcentrum Pamel een bezoek aan zijn proefvelden. Geïnteresseerden konden een kijkje gaan nemen in Ternat bij Luc Pauwels waar één van de proefvelden ligt voor het demonstratieproject ‘Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP 5’. Na het bezoek in Ternat hebben we 12 verschillende rassen aardbeien (10 junidragers en 2 doordragers) beoordeeld.

Biodiversiteit is goede basis voor geïntegreerde gewasbescherming

"Meer biodiversiteit en gebruik van resistente planten vormen de crux in het succesvol toepassen van IPM", aldus Willem Jan de Kogel, business unit manager bij Wageningen University & Research. Geïntegreerde gewasbescherming of Integrated Pest Management (IPM) is vandaag de dag de norm in de land- en tuinbouw. Daarover zijn alle betrokken partijen – nationale en Europese overheden, land- en tuinbouwsectoren, bedrijven en kennisinstellingen – het eens.

Onkruidbeheersing in biologische fruitteelt

In het kader van het CCBT Project ‘Onkruidbeheersing in de biologische kleinfruitsector’ zijn vorig jaar op een biologisch kleinfruitbedrijf en in het Proefcentrum Pamel verschillende proeven aangelegd.

Zaagwespen in de biologische pitfruitteelt

In de bio pitfruitteelt dreigt er een probleem door het verdwijnen van het middel Spruzit (PBO). Dit middel werd inzet tegen een aantal belangrijke plagen. Pcfruit wil via een aantal veldproeven de potentiële efficiëntie van alternatieve biocompatibele bestrijdingsmiddelen nagaan. In 2016 lag de focus op zaagwespen in appel en peer en op perenbladvlo.

Biologische bestrijding heeft nu de wind mee

Het Europees Parlement heeft unaniem een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten. Op hetzelfde moment bracht het Mensenrechtencomité van de VN een rapport uit, waarin zij stelt dat het zeker mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden met voedsel dat is geproduceerd zonder gebruik te maken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Duurzame aardbeienteelt in rassenproef

Op Proefcentum Pamel is een aardbeienproef aangelegd waarbij gekozen is voor ziekteresistente of minder ziektegevoelige rassen. Met als doel aardbeien op een duurzame wijze te telen. In de rassenproeven zijn vooral (nieuwe) rassen geëvalueerd waarvan biologisch plantgoed beschikbaar is. Ook veelbelovende rassen waarvan (nog) geen biologische plantgoed beschikbaar is, zijn in de proef meegenomen.

Klein fruitvliegje, groot probleem voor fruittelers

Sinds 2011 hebben kleinfruittelers in Europa te maken met een nieuwe gevreesde plaag: de Aziatische fruitvlieg of Drosophila suzukii. Aangezien er op dit moment nog weinig mogelijkheden zijn deze vlieg biologisch te bestrijden is CCBT-project een project gestart om biologische telers te ondersteunen bij een effectieve aanpak van deze plaag.

Op zoek naar geschikte rassen en plantgoed voor bio frambozenteelt

Proefcentrum Pamel zoekt de komende 2 jaar actief mee geschikte rassen voor biologische frambozenrassen. Op 1 april 2017 gaat het CCBT-project ‘Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed’ van start. Op dit moment is er geen of nauwelijks biologisch plantgoed beschikbaar. De biologische kleinfruitteler maakt vaak gebruik van gangbaar plantgoed van herfst- en zomerframboos.

Technische folder over taxuskever beschikbaar

In het kader van het demonstratieproject BIOROOTS zijn voor enkele actuele plagen en ziekten in de tuinbouw biologische beheersingsstrategieën gedemonstreerd. De belangrijkste informatie per plaag is gebundeld in een technische factsheet. De folder over de taxuskever is nu beschikbaar.

Pagina's