Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Fruit

Biologische bestrijding heeft nu de wind mee

Het Europees Parlement heeft unaniem een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten. Op hetzelfde moment bracht het Mensenrechtencomité van de VN een rapport uit, waarin zij stelt dat het zeker mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden met voedsel dat is geproduceerd zonder gebruik te maken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Duurzame aardbeienteelt in rassenproef

Op Proefcentum Pamel is een aardbeienproef aangelegd waarbij gekozen is voor ziekteresistente of minder ziektegevoelige rassen. Met als doel aardbeien op een duurzame wijze te telen. In de rassenproeven zijn vooral (nieuwe) rassen geëvalueerd waarvan biologisch plantgoed beschikbaar is. Ook veelbelovende rassen waarvan (nog) geen biologische plantgoed beschikbaar is, zijn in de proef meegenomen.

Klein fruitvliegje, groot probleem voor fruittelers

Sinds 2011 hebben kleinfruittelers in Europa te maken met een nieuwe gevreesde plaag: de Aziatische fruitvlieg of Drosophila suzukii. Aangezien er op dit moment nog weinig mogelijkheden zijn deze vlieg biologisch te bestrijden is CCBT-project een project gestart om biologische telers te ondersteunen bij een effectieve aanpak van deze plaag.

Op zoek naar geschikte rassen en plantgoed voor bio frambozenteelt

Proefcentrum Pamel zoekt de komende 2 jaar actief mee geschikte rassen voor biologische frambozenrassen. Op 1 april 2017 gaat het CCBT-project ‘Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed’ van start. Op dit moment is er geen of nauwelijks biologisch plantgoed beschikbaar. De biologische kleinfruitteler maakt vaak gebruik van gangbaar plantgoed van herfst- en zomerframboos.

Technische folder over taxuskever beschikbaar

In het kader van het demonstratieproject BIOROOTS zijn voor enkele actuele plagen en ziekten in de tuinbouw biologische beheersingsstrategieën gedemonstreerd. De belangrijkste informatie per plaag is gebundeld in een technische factsheet. De folder over de taxuskever is nu beschikbaar.

Vijf nieuwe teeltfactsheets over vlinderbloemigen

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemige. Vanuit het demoproject 'Toepasbaarheid van vlinderbloemigen' zijn er vijf praktische teelthandleidingen samengesteld voor landbouwers die hiermee aan de slag willen gaan.

Vlaamse biotelers starten met verkenning vaste rijpaden

Control Traffic Farming (CTF) is een internationaal erkend begrip in precisielandbouw. In de praktijk komt het erop neer dat telers voor alle bewerkingen op het veld proberen dezelfde rijsporen aan te houden. Inagro startte in 2016 een pilotproject op het proefbedrijf biologische landbouw. Drie Vlaamse biotelers verkennen in 2017 de mogelijkheden voor hun bedrijf.

Volg biologische tuinbouw in VS op de voet via Instagram

Sociale media kan een goede bron van inspiratie of kennisuitwisseling zijn. Heel veel CSA- en korte keten-tuinbouwbedrijven in de Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld een Instagram-account. Daarmee laten ze jou en de rest van de wereld kennismaken met hun veld- en oogstwerkzaamheden. Of ze laten je meekijken in hun marktkraam.

Maak kennis met zes biologische akkerbouw- en groentebedrijven

De biologische markt groeit en biedt kansen voor telers die een nieuwe weg in willen staan. De stap om daadwerkelijk om te schakelen is vaak ingrijpend en kent vele consequenties binnen de bedrijfsvoering. Onder de noemer ‘biologische telers nodigen uit’ konden belangstellenden dit jaar kennis maken met de bedrijfsvoering op zes biologische akkerbouw- en groentebedrijven.

Pagina's