Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Rundvee

Nu ook stalboekjes over kalkoenen en konijnen

De serie stalboekjes is uitgebreid met een boekje over kalkoenen en een editie over konijnen. Er waren al boekjes over melkvee, varkens, pluimvee en vleeskalveren. In deze stalboekjes is onder andere informatie en tips te vinden over het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten.

KWIN Veehouderij onmisbaar en hoog gewaardeerd

Tachtig procent van de gebruikers vindt KWIN-V goed, of zelfs uitstekend. Er is wel behoefte aan kleinere delen van KWIN-V. In KWIN 2018-2019 zal meer aandacht besteed worden aan de biologische veehouderij, gebouwen en productierechten. KWIN-V is onmisbaar bij het streven naar uniforme rekenwijzen in de Nederlandse veehouderij.

Rogge als 'graasgraan' levert smakelijk alternatief op

Grasklaverpercelen in de huiskavel verliezen na verloop van tijd aan productiviteit door de daling van het klaveraandeel. Herinzaai van het weideperceel is dan een optie. Een tussenteelt graan vóór herinzaai is dan meestal voordelig voor de klaverontwikkeling. Als de huiskavel beperkt is en we voldoende weidegang voor het melkvee willen behouden dan is het begrazen van het graangewas een goed alternatief. Op een biologisch melkveebedrijf werd winterrogge en Japanse haver in het voorjaar uitgezaaid en begraasd als ‘graasgraan.’

Brede inventarisatie van het houden van kalf bij koe

Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut hebben een overzicht opgesteld van de in Nederland beschikbare kennis over en ervaring met het houden van het kalf bij de koe. Deze verkenning is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ (nu LNV). Doel was om de beschikbare kennis en ervaringen bijeen te brengen, te delen en te bediscussiëren, en veehouders te ondersteunen die overwegen om het kalf bij de koe te houden.

Natuurlijk middelen gebruik in de veehouderij

De serie Stalboekjes geeft per veehouderijsector tips voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Voor veehouders is het vaak onduidelijk hoe zij plantaardige producten zinvol kunnen toepassen. Veel boeren hebben behoefte aan praktische informatie over het ‘natuurlijk’ gezond houden van hun vee. Op de Bio-Beurs geeft Maria Groot van Wageningen University & Research samen met Nieske Neimeijer van De Groene Weg een workshop over ervaringen met de Stalboekjes.

Het laatste nieuws van Core Organic op de Bio-Beurs

Core Organic is een landennetwerk voor afstemming en financiering van onderzoek voor de biologische sector in Europa. Op 17 januari op de Bio-Beurs presenteren onderzoekers vanuit heel Europa resultaten vanuit verschillende onderzoeken. Daarnaast zoeken ze input voor nieuwe onderzoeken. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen t16.30 en 20.00 uur, in ruimte E, om deel te nemen aan verschillende presentaties.

Studie toont aan dat biologische landbouw de wereld kan voeden

Een wereldwijde omschakeling naar biolandbouw kan bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem, indien het gecombineerd wordt met andere maatregelen. Het is daarom belangrijk om consumptie van dierlijke producten te verminderen, om minder krachtvoeders te gebruiken en om voedselverspilling te vermijden. Eén van de auteurs, Adrian Müller, kwam vorige maand zijn studie voorstellen tijdens de Belgian Agroecology Meeting in Gembloux.

Toasten van veldbonen geeft een betere voederwaarde

In Vlaanderen telen biologische veehouders vaak veldbonen in combinatie met triticale. Dit gewas voeren zij als ruwvoer. Droog geoogste veldbonen zijn echter ook interessant als eiwitrijk krachtvoer. In de buurt van Boulonge-sur-Mer is een demonstratie geweest van het toasten van veldbonen met een mobiele toaster. De hittebehandeling verhoogt de DVE-waarde van de veldbonen zodat ze de plaats kunnen innemen van soja en koolzaadschilfers in het rantsoen.

Vanggewas als ruwvoer

Inzaai van een vanggewas na de oogst van granen kan een extra snede ruwvoer opleveren. Zeker in een droge zomer waar de ruwvoedervoorziening krap wordt is dat een welkome aanvulling van de voorraad. In een proef met vijf mengsels van grasachtigen en vlinderbloemigen vertoonde een mengsel van zomerhaver, Alexandrijnse klaver en wikke de hoogste droge stofopbrengst, namelijk 4,2 ton per hectare.

Beter beweiden in het najaar

De opname van het gras is in het najaar een stuk lager door de verminderde smakelijkheid. Dit zorgt voor een slechte grasbenutting en beweidingsverliezen. Smakelijkheid neemt af door mestresten en optreden van kroonroest. Dit leidt volgens melkveehouders vaak tot een daling van de melkproductie. Een overzicht van maatregelen die de smakelijkheid van het weidegras in het najaar op peil houden.

Pagina's