Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Rundvee

Hoogste DVE-opbrengst voor Engels raaigras

Om het aandeel bestendig eiwit in het rantsoen van biologisch melk- en vleesvee verder te optimaliseren heeft Inagro de mogelijkheden van esparcette, andere grassoorten en klaverrassen onderzocht.

Biologische bestrijding heeft nu de wind mee

Het Europees Parlement heeft unaniem een motie aangenomen om biologische bestrijdingsmiddelen met een laag milieurisico versneld tot de markt toe te laten. Op hetzelfde moment bracht het Mensenrechtencomité van de VN een rapport uit, waarin zij stelt dat het zeker mogelijk is om de groeiende wereldbevolking te voeden met voedsel dat is geproduceerd zonder gebruik te maken van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen.

Demo van wiedeggen voor onkruidbeheersing in bio-granen

In het kader van het project ‘OK-NET Arable’ organiseren Inagro en BioForum een demomiddag met verschillende wiedeggen (klassiek, geveerd, rotatief, …) voor onkruidbestrijding in biologische granen. Op het wintertarweperceel wordt een effectiviteitsproef uitgevoerd en komen verschillende types en merken aan bod.

Hogere opbrengsten door zwavelbemesting

Twee zwavelbemestingsproeven in grasklaver laten zien dat zwavelbemesting in het voorjaar voor een iets hogere drogestof opbrengst zorgt in de eerste twee snedes. Daarnaast heeft zwavelbemesting een duidelijk positief effect op het zwavelgehalte in de grasklaver. Hierdoor kunnen ook mogelijke zwaveltekorten bij het vee voorkomen worden.

Voorjaartips voor bio-granen

De granen komen dit voorjaar mooi uit de winter. Percelen met rijke voorteelt of in mengteelt met erwten en veldbonen kunnen waarschijnlijk zonder stikstofbemesting. Andere hebben baat bij een kleine boost. Daarnaast kan nu op veel percelen de wiedeg ingezet worden. Voor zomergranen is half maart ideaal voor zaai. Lieven Delanote van Inagro geeft enkele actuele tips voor dit moment.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Rogier Schulte is benoemd tot hoogleraar Farming Systems Ecology

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft Rogier Schulte per 1 februari 2017 benoemd tot hoogleraar Farming Systems Ecology. Prof. Schulte leidde tot vorige zomer het duurzaamheidsprogramma van Teagasc, de Agriculture and Food Development Authority in Ierland. Met overheden, boeren en ander bedrijfsleven richtte Schulte zich op duurzaamheid als cruciale groeifactor in de landbouw. Hij volgt nu prof. Pablo Tittonell op die nationaal coördinator is geworden aan het Argentijnse landbouwonderzoeksinstituut INTA.

Biologische landbouw in Vlaanderen in opmars

NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding) zijn tweejaarlijkse studienamiddag met het thema 'Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek'. Deze middag stond volledig in het teken van de gunstige ontwikkelingen binnen de biologische melkveehouderij. Deze bijkeenkomst werd afgesloten met de presentatie van de nieuwe editie van de publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: Onderzoek 2015-2016’.

Vijf nieuwe teeltfactsheets over vlinderbloemigen

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemige. Vanuit het demoproject 'Toepasbaarheid van vlinderbloemigen' zijn er vijf praktische teelthandleidingen samengesteld voor landbouwers die hiermee aan de slag willen gaan.

Schade door maagdarmwormen beperken bij rundvee

Besmettingen met maagdarmwormen zorgen voor een niet te onderschatten economisch verlies door melkproductieverlies, groeiachterstand van het jongvee en de hoge behandelingskosten. In het CCBT project ‘Knelpuntziekten in de biologische veehouderij’ is gezocht naar methoden om schade door maagdarmwormen te beperken.

Pagina's