Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Rundvee

Natuurlijk middelen gebruik in de veehouderij

De serie Stalboekjes geeft per veehouderijsector tips voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Voor veehouders is het vaak onduidelijk hoe zij plantaardige producten zinvol kunnen toepassen. Veel boeren hebben behoefte aan praktische informatie over het ‘natuurlijk’ gezond houden van hun vee. Op de Bio-Beurs geeft Maria Groot van Wageningen University & Research samen met Nieske Neimeijer van De Groene Weg een workshop over ervaringen met de Stalboekjes.

Het laatste nieuws van Core Organic op de Bio-Beurs

Core Organic is een landennetwerk voor afstemming en financiering van onderzoek voor de biologische sector in Europa. Op 17 januari op de Bio-Beurs presenteren onderzoekers vanuit heel Europa resultaten vanuit verschillende onderzoeken. Daarnaast zoeken ze input voor nieuwe onderzoeken. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen t16.30 en 20.00 uur, in ruimte E, om deel te nemen aan verschillende presentaties.

Studie toont aan dat biologische landbouw de wereld kan voeden

Een wereldwijde omschakeling naar biolandbouw kan bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem, indien het gecombineerd wordt met andere maatregelen. Het is daarom belangrijk om consumptie van dierlijke producten te verminderen, om minder krachtvoeders te gebruiken en om voedselverspilling te vermijden. Eén van de auteurs, Adrian Müller, kwam vorige maand zijn studie voorstellen tijdens de Belgian Agroecology Meeting in Gembloux.

Toasten van veldbonen geeft een betere voederwaarde

In Vlaanderen telen biologische veehouders vaak veldbonen in combinatie met triticale. Dit gewas voeren zij als ruwvoer. Droog geoogste veldbonen zijn echter ook interessant als eiwitrijk krachtvoer. In de buurt van Boulonge-sur-Mer is een demonstratie geweest van het toasten van veldbonen met een mobiele toaster. De hittebehandeling verhoogt de DVE-waarde van de veldbonen zodat ze de plaats kunnen innemen van soja en koolzaadschilfers in het rantsoen.

Vanggewas als ruwvoer

Inzaai van een vanggewas na de oogst van granen kan een extra snede ruwvoer opleveren. Zeker in een droge zomer waar de ruwvoedervoorziening krap wordt is dat een welkome aanvulling van de voorraad. In een proef met vijf mengsels van grasachtigen en vlinderbloemigen vertoonde een mengsel van zomerhaver, Alexandrijnse klaver en wikke de hoogste droge stofopbrengst, namelijk 4,2 ton per hectare.

Beter beweiden in het najaar

De opname van het gras is in het najaar een stuk lager door de verminderde smakelijkheid. Dit zorgt voor een slechte grasbenutting en beweidingsverliezen. Smakelijkheid neemt af door mestresten en optreden van kroonroest. Dit leidt volgens melkveehouders vaak tot een daling van de melkproductie. Een overzicht van maatregelen die de smakelijkheid van het weidegras in het najaar op peil houden.

Resultaten eiwitvoorziening mengteelten met triticale

In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie faciliteert Inagro sinds een aantal jaren proeven met mengteelten. Hierin worden triticale onder andere gecombineerd met erwten of veldbonen. Een evaluatie van de resultaten over de afgelopen vijf jaar.

First Agroecology Europe Forum in France

Agroecology Europe is an association which aims to promote agroecology in the farming and food sector and in the wider society. To move forward agroecology, the association will together with other NGOs, organise the first Agroecology Europe Forum, to take place 25-27 October at ISARA, in Lyon (France). The Forum is open to all kinds of actors and intends to foster interactions between various stakeholders such as scientists, practitioners, social movements, civil society and policy makers, by facilitating knowledge sharing and common action.

Verbindend ondernemen in biologische sector

Samen werken aan het realiseren van een betekenisvolle biologische sector voor vandaag en (over)morgen. Experts uit bedrijfsleven en onderzoek hebben hiervoor nieuwe vooruitstrevende invalshoeken bedacht om consumenten en burgers meer te betrekken bij bedrijven in de biologische voedselketen. Dit is vastgelegd in een boekje als bron van inspiratie voor alle partijen binnen de biologische sector.

Goede planning maakt omschakeling naar bio mogelijk

Meer en meer gangbare land- en tuinbouwers hebben sympathie voor de biologische landbouw. Omschakelen zien ze echter als een stap te ver. Soms is dit terecht, maar in veel gevallen staan misverstanden en onvoldoende kennis de reële mogelijkheden in de weg. Gebruik de komende winterperiode eens om de mogelijkheden op een rij te zetten.

Pagina's