Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Pluimvee

CCBT start zes nieuwe projecten

Op 1 april is het startschot gegeven voor zes nieuwe CCBT-projecten. De proefcentra met expertise in biologische landbouw gaan aan de slag met organische stofopbouw in serres, graasweidebeheer, kleinschalige maar professionele pluimveehouderij, beheersing van schurft bij Conference, rassen voor frambozenteelt en er komt een uitbreiding van de bestaande teeltkalender.

Combinatie tussen plantaardige teelten en biologische pluimvee

Op 1 april is het project LEGCOMBIO “Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee” van start gegaan. Het project wil uitzoeken hoe een perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het combineren van plantaardige teelten met uitloop van biologische legkippen.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Ook bio pluimveesector zoekt oplossing voor reductie van fijn stof en ammoniak

Op dit moment is de biologische pluimveehouderij vrijgesteld van verplichte wettelijke maatregelen voor emissiereductie van ammoniak en fijn stof. Deze vrijstelling heeft te maken met de kleinschaligheid waardoor enerzijds de totale emissie van bedrijven lager is en anderzijds investeringen in emissiereductie minder rendabel zijn. Toch heeft de biologische sector besloten zijn verantwoording te nemen en te zoeken naar een oplossing.

Vrije uitloop heeft positief effect op kwaliteit en smaak van kippenvlees

Kippen met vrije uitloop zijn minder zwaar dan “binnenkippen”. Hun vlees is van betere kwaliteit en smaakvoller. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Ilvo) en Wageningen University & Research. Extra beweging en extra plantaardige voeding zorgen voor sappig en mals vlees, en een hogere dosis onverzadigde vetzuren.

Louis Bolk Instituut bestaat 40 jaar

Het Louis Bolk Instituut heeft 12 oktober 2016 hun veertigjarige bestaan gevierd met een jubileumsymposium voor nauwe relaties en stakeholders uit de sectoren landbouw, voeding en gezondheid. Ruim 100 bezoekers luisterden naar de keynote speech van Cees Veerman, die de rol van het Louis Bolk Instituut als verbreder, vernieuwer, verbinder en versterker toelichtte.

Film over de zin of onzin van agroforestry

In het kader van het IWT-project “agroforestry in Vlaanderen” is in samenwerking met Vilt TeeVee en Plattelandstv een filmpje gemaakt waarin enkele pioniers vertellen over hun ervaringen met "agroforestry".

Meld innovatie aan voor Organic Innovation Days

Op 6 december 2016 wordt voor de tweede maal de "Organic Innovation Days" gehouden in Brussel. Bionext roept Nederlandse biologische ondernemers en onderzoekers op om hun vernieuwingen te melden voor 12 september. U maakt dan kans om uw innovatie te presenteren tijdens dit evenement.

Garantieregeling voor beginnende bio-boeren

De overheid stelt een nieuwe garantieregeling in voor boeren die willen omschakelen naar biologische landbouw. De vraag naar biologische voeding neemt toe, maar de productie niet. Daarom introduceert staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een regeling om boeren te ondersteunen die willen omschakelen. Het LEI adviseerde Van Dam hierover.

Bionext en INNOHOW peilen interesse in mobiel slachten

Bionext en INNOHOW roepen biologische veehouders en verwerkers met interesse in mobiel slachten op om zich te melden. Mobiel slachten, het direct bij de stal slachten in een mobiele slachterij, heeft voordelen ten aanzien van dierenwelzijn en vleeskwaliteit. Hoewel individuele bedrijven regelmatig interesse tonen in deze slachtmethode, is dit idee in Nederland nog niet uitgewerkt in de praktijk.