Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Pluimvee

Succesvolle casestudies van gemengde landbouwsystemen

In 2015 stelde de Europese Commissie een focusgroep samen om adviezen en aanbevelingen te verzamelen over gemengde landbouwsystemen. Het eindverslag (in Engels) is nu beschikbaar. In het verslag is aandacht voor succesvolle casestudies van gemengde landbouwsystemen op bedrijfs- en op regionaal niveau in heel Europa. De cases omvatten zowel voorbeelden uit de gangbare als biologische en biodynamische landbouw in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Ierland, Servië, Slovenië en Denemarken.

Nieuw kennisdossier over biologische landbouw

Biologische landbouw is niet alleen duurzame vorm van landbouw, maar ook een kennisintensieve bedrijfstak. Het netwerk 'Onderwijs voor biologisch' wil die kennis ontsluiten voor het onderwijs. Veel van die kennis vind je in het nieuwe kennisdossier 'Biologische landbouw'.

CCBT start zes nieuwe projecten

Op 1 april is het startschot gegeven voor zes nieuwe CCBT-projecten. De proefcentra met expertise in biologische landbouw gaan aan de slag met organische stofopbouw in serres, graasweidebeheer, kleinschalige maar professionele pluimveehouderij, beheersing van schurft bij Conference, rassen voor frambozenteelt en er komt een uitbreiding van de bestaande teeltkalender.

Combinatie tussen plantaardige teelten en biologische pluimvee

Op 1 april is het project LEGCOMBIO “Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee” van start gegaan. Het project wil uitzoeken hoe een perceel landbouwgrond efficiënter en duurzamer benut kan worden door het combineren van plantaardige teelten met uitloop van biologische legkippen.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Ook bio pluimveesector zoekt oplossing voor reductie van fijn stof en ammoniak

Op dit moment is de biologische pluimveehouderij vrijgesteld van verplichte wettelijke maatregelen voor emissiereductie van ammoniak en fijn stof. Deze vrijstelling heeft te maken met de kleinschaligheid waardoor enerzijds de totale emissie van bedrijven lager is en anderzijds investeringen in emissiereductie minder rendabel zijn. Toch heeft de biologische sector besloten zijn verantwoording te nemen en te zoeken naar een oplossing.

Vrije uitloop heeft positief effect op kwaliteit en smaak van kippenvlees

Kippen met vrije uitloop zijn minder zwaar dan “binnenkippen”. Hun vlees is van betere kwaliteit en smaakvoller. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Ilvo) en Wageningen University & Research. Extra beweging en extra plantaardige voeding zorgen voor sappig en mals vlees, en een hogere dosis onverzadigde vetzuren.

Louis Bolk Instituut bestaat 40 jaar

Het Louis Bolk Instituut heeft 12 oktober 2016 hun veertigjarige bestaan gevierd met een jubileumsymposium voor nauwe relaties en stakeholders uit de sectoren landbouw, voeding en gezondheid. Ruim 100 bezoekers luisterden naar de keynote speech van Cees Veerman, die de rol van het Louis Bolk Instituut als verbreder, vernieuwer, verbinder en versterker toelichtte.