Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Geit en schaap

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Schade door maagdarmwormen beperken bij rundvee

Besmettingen met maagdarmwormen zorgen voor een niet te onderschatten economisch verlies door melkproductieverlies, groeiachterstand van het jongvee en de hoge behandelingskosten. In het CCBT project ‘Knelpuntziekten in de biologische veehouderij’ is gezocht naar methoden om schade door maagdarmwormen te beperken.

Stel paal en perk aan giftige Lidrus in nat grasland 

De eerste resultaten van een pilotstudie om Lidrus in het grasland bij veehouders aan te pakken zijn hoopgevend: een mechanische aanpak met een grasroller of met een equisetumrol kan de giftige plant binnen de perken houden. Ook kalk en aangepaste bemesting werden getest. Uit deze test blijkt dat een mechanische aanpak kansen biedt, maar vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Louis Bolk Instituut bestaat 40 jaar

Het Louis Bolk Instituut heeft 12 oktober 2016 hun veertigjarige bestaan gevierd met een jubileumsymposium voor nauwe relaties en stakeholders uit de sectoren landbouw, voeding en gezondheid. Ruim 100 bezoekers luisterden naar de keynote speech van Cees Veerman, die de rol van het Louis Bolk Instituut als verbreder, vernieuwer, verbinder en versterker toelichtte.

Lichtintensiteit kan op veel melkgeitenbedrijven beter

Odisee Hogeschool (België) heeft in samenwerking met het Nederlandse Louis Bolk Instituut een welzijnsonderzoek gedaan op acht Belgische en acht Nederlandse melkgeitenbedrijven. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat de lichtintensiteit op veel geitenbedrijven beter kan.

Inheemse planten goed ontwormingsmiddel voor biologische geiten

Worminfecties kunnen de gezondheid en het welzijn van herkauwers bedreigen. Dit kan zich uiten in diarree, zwakte, verminderde groei en bloedarmoede.Ook de melkproductie van de dieren kan sterk dalen. Erge besmetting kan zelfs leiden tot de dood. Er is een Vlaams onderzoek gedaan naar de inzet van inheemse planten. Het gewas Esparcette lijkt mogelijk een positief effect te hebben op het verminderen van worminfecties bij bio-geiten.

Goed voer voor biologische schapen en vleesvee

Als biologisch schapen- of vleesveehouder kan je vaak de krachtvoergift minimaliseren door het toepassen van een optimaal beweidingsplan al dan niet aangevuld met ander ruwvoer. Het Engelse ‘Institute of Organic Training en Advice’ heeft een technische brochure gepubliseerd. Hierin komen onder andere het belang van voederanalyse, score van de lichaamsconditie en graslandmanagement aan bod.

Meld innovatie aan voor Organic Innovation Days

Op 6 december 2016 wordt voor de tweede maal de "Organic Innovation Days" gehouden in Brussel. Bionext roept Nederlandse biologische ondernemers en onderzoekers op om hun vernieuwingen te melden voor 12 september. U maakt dan kans om uw innovatie te presenteren tijdens dit evenement.

Jacobskruidaardvlo lijkt effectieve natuurlijke bestrijder van Jacobskruiskruid

Proeven met de Jacobskruidaardvlo als bestrijder van Jacobskruiskruid lijken succesvol te zijn. Op een weiland in Noord-Brabant waar de kever voor het eerst in 2011 is uitgezet blijkt het giftige Jacobskruiskruid na 5 jaar fors te zijn afgenomen. Niet eerder is er in dit weiland zo’n groot aantal keverlarven aangetroffen in de stengels van het onkruid. Dat blijkt uit recente observaties van het Louis Bolk Instituut.

Garantieregeling voor beginnende bio-boeren

De overheid stelt een nieuwe garantieregeling in voor boeren die willen omschakelen naar biologische landbouw. De vraag naar biologische voeding neemt toe, maar de productie niet. Daarom introduceert staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een regeling om boeren te ondersteunen die willen omschakelen. Het LEI adviseerde Van Dam hierover.

Pagina's