Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Geit en schaap

Teelt van kruidenrijk grasland loont

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut breken een lans voor diversiteit in het grasland. Sturen op kruidenrijk grasland loont. In de net verschenen publicatie: ‘Van gepeperd naar gekruid grasland: functionaliteit van kruiden in grasland’, staan de voor- en nadelen op een rij. Hierin zijn verder handige tips te vinden voor een succesvolle introductie van een kruidenrijk grasland.

Sturen op fosforgehalte in biologische geitenmest

Als gevolg van de dalende fosfor-bemestingsnormen in MAP5, is fosfor steeds vaker het beperkende nutriënt voor het gebruik van dierlijke mest op bedrijfsniveau. Een CCBT-project onderzoekt wat de mogelijkheden op het gebied van voer en strooisel om het fosforgehalte in vaste geitenmest te verlagen.

Hoogste DVE-opbrengst voor Engels raaigras

Om het aandeel bestendig eiwit in het rantsoen van biologisch melk- en vleesvee verder te optimaliseren heeft Inagro de mogelijkheden van esparcette, andere grassoorten en klaverrassen onderzocht.

Mogelijkheden voor hittebehandeling van krachtvoeders

In de biologische veehouderij worden rantsoenen op basis van grasklaver aangevuld met bestendige eiwitbronnen via het krachtvoer. Sojaschilfers bevatten bijvoorbeeld een hoge DVE (darm verteerbaar eiwit) waarde gecombineerd met een hoge bestendigheid van het ruw eiwit (RE). De afhankelijkheid van deze overzeese eiwitbron kan echter verminderd worden als het eiwit van regionale grondstoffen bestendiger zouden kunnen maken. In het CCBT- project ‘Meer DVE voor biologische vee' werd onderzocht of een hittebehandeling dit kan waarmaken.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Schade door maagdarmwormen beperken bij rundvee

Besmettingen met maagdarmwormen zorgen voor een niet te onderschatten economisch verlies door melkproductieverlies, groeiachterstand van het jongvee en de hoge behandelingskosten. In het CCBT project ‘Knelpuntziekten in de biologische veehouderij’ is gezocht naar methoden om schade door maagdarmwormen te beperken.

Stel paal en perk aan giftige Lidrus in nat grasland 

De eerste resultaten van een pilotstudie om Lidrus in het grasland bij veehouders aan te pakken zijn hoopgevend: een mechanische aanpak met een grasroller of met een equisetumrol kan de giftige plant binnen de perken houden. Ook kalk en aangepaste bemesting werden getest. Uit deze test blijkt dat een mechanische aanpak kansen biedt, maar vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Louis Bolk Instituut bestaat 40 jaar

Het Louis Bolk Instituut heeft 12 oktober 2016 hun veertigjarige bestaan gevierd met een jubileumsymposium voor nauwe relaties en stakeholders uit de sectoren landbouw, voeding en gezondheid. Ruim 100 bezoekers luisterden naar de keynote speech van Cees Veerman, die de rol van het Louis Bolk Instituut als verbreder, vernieuwer, verbinder en versterker toelichtte.

Lichtintensiteit kan op veel melkgeitenbedrijven beter

Odisee Hogeschool (België) heeft in samenwerking met het Nederlandse Louis Bolk Instituut een welzijnsonderzoek gedaan op acht Belgische en acht Nederlandse melkgeitenbedrijven. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat de lichtintensiteit op veel geitenbedrijven beter kan.

Inheemse planten goed ontwormingsmiddel voor biologische geiten

Worminfecties kunnen de gezondheid en het welzijn van herkauwers bedreigen. Dit kan zich uiten in diarree, zwakte, verminderde groei en bloedarmoede.Ook de melkproductie van de dieren kan sterk dalen. Erge besmetting kan zelfs leiden tot de dood. Er is een Vlaams onderzoek gedaan naar de inzet van inheemse planten. Het gewas Esparcette lijkt mogelijk een positief effect te hebben op het verminderen van worminfecties bij bio-geiten.

Pagina's