Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Biodiversiteit

Agroforestry: bomen en struiken op het agrarische bedrijf van de toekomst

Steeds meer boeren zetten bomen en struiken in op hun bedrijf. Die zorgen niet alleen voor variatie in het landschap, maar ook voor betere bodemkwaliteit en diversiteit in flora en fauna, waardoor ziekten en plagen minder kans hebben. Daarnaast zorgt agroforestry voor stabiliteit en spreiding van bedrijfsrisico’s, en past het in klimaatneutraal ondernemen. In Nederland en ook in andere Europese landen experimenteren boeren volop met deze nieuwe tak van sport. Een internationale conferentie over agroforestry vindt van 28 tot 31 mei plaats in Green Capital Nijmegen.

Europese enquête over mengteelten van start

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat mengteelten leiden tot een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een efficiënter gebruik van water en meststoffen. Daarnaast ontstaat er een grotere weerbaarheid van de planten bij sterk wisselende klimaatomstandigheden. Toch komen mengteelten in Nederland in praktijk nauwelijks voor. Om te achterhalen welke obstakels agrarische ondernemers zien, en welke kansen er wellicht liggen, is nu een Europees online onderzoek gestart vanuit het project Remix (Mengteelten).

Samenwerken aan meer genetische diversiteit in Europa

Zowel op Vlaams niveau als op Europees niveau werken verschillende partijen aan meer genetische diversiteit in de landbouw. Het Netwerk Zelf Zaden Telen organiseerde haar jaarlijkse studiedag met het thema ‘community based seed saving and breeding’. En het EU-project Diversifood hield een workshop rondom de wetgeving inzake zaadvermeerdering en -vermarkting.

Edith Lammerts van Bueren neemt afscheid van Louis Bolk Instituut

Edith Lammerts van Bueren neemt in december afscheid van het Louis Bolk Instituut vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde leeftijd. Zij is de afgelopen 40 jaar een belangrijk beeldbepalend persoon geweest voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Nederland en Europa.