Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Bodemvruchtbaarheid

Experimenteren met composteren

Het demonstratieproject ‘Het ABC in Vlaamse percelen’ heeft zich als doel gesteld strategieën en technieken te ontwikkelen om zoveel mogelijk koolstofrijk materiaal op de percelen te houden of aan te wenden. Het project dat in 2016 van start ging, werkt met 3 thema’s om koolstofopbouw te realiseren, namelijk teeltrotatie/groenbedekkers, composteren/fermenteren en de inzet van bewerkte mestproducten. PCG is op zoek naar landbouwers die bereidt zijn één van de technieken toe te passen in de praktijk.

Nieuw kennisdossier over biologische landbouw

Biologische landbouw is niet alleen duurzame vorm van landbouw, maar ook een kennisintensieve bedrijfstak. Het netwerk 'Onderwijs voor biologisch' wil die kennis ontsluiten voor het onderwijs. Veel van die kennis vind je in het nieuwe kennisdossier 'Biologische landbouw'.

Onderzoeksprogramma werkt aan systeemaanpak tegen engerlingen

Een toenemend aantal veehouders op de Nederlandse zandgronden heeft last van engerlingen in hun grasland. ZLTO, Barenbrug Holland, ForFarmers Nederland, Bayer CropScience en Wageningen University & Research werken aan een systeemaanpak tegen engerlingen. Binnen het onderzoeksprogramma GROEN (Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk) worden weerbare graslanden ontwikkeld, waar op verschillende momenten kan worden ingegrepen om engerlingen te beheersen.

Biovelddag 2017 breekt wederom alle records

Biologische Velddag heeft ook dit jaar weer een aantal records verbroken. Er was meer belangstelling, beter weer, een drie-gangen-diner en meer deelnemers dan voorgaande jaren. De Biovelddag is echt gegroeid tot een dag met het gevoel ‘daar moet je geweest zijn’ net als bij de Biobeurs, aldus het Biohuis.

Organische stof goed voor gezonde bodem en opbrengst

Organische stof beheer heeft invloed op vele bodemdiensten, zoals bodemvruchtbaarheid, koolstofopslag, en broeikasgasemissies. In Europees verband is veel onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende organische stof beheersstrategieën. Tijdens de themadag Beter Bodembeheerdag dit voorjaar is aandacht besteed aan de uitkomsten van twee Europese projecten: Catch-C en SmartSoil.

TP Organics zoekt naar innovaties binnen biologische landbouw

Jaarlijks gaat TP Organics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw op zoek naar innovaties in de biologische landbouw. Landbouwers, onderzoekers of bedrijven die innovatieve oplossingen vonden of ontwikkelden voor de biologische sector kunnen hun project voorstellen indienen en meedingen naar de TP Organics innovatieprijs 2017. Hun innovatie komt dan in de spotlights te staan.

Bodem centraal tijdens conferenties in Oostenrijk

Koen Willekens van ILVO heeft dit voorjaar twee interessante bodemconferenties bezocht in Oostenrijk. Thema's als bodemgezondheid, bodembewerking, groenbedekkers en compostering stonden centraal. Een verslag van zijn bevindingen op de twee conferenties.

Nieuwe mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding

Inagro en BioForum organiseerden op een sterk verkorst tarweperceel een demonstratie met eggen voor mechanische onkruidbestrijding. De omstandigheden lieten dit voorjaar goed de verschillen in effectiviteit zien. Veel van de ervaringen zijn ook van toepassing in biologische groenteteelten.

Inagro gaat mechanisch alternatief tonen voor Roundup

Roundup staat al jaren ter discussie. Tijdens de biovelddag van Inagro op 28 juni is er volop aandacht voor alternatieven voor het gebruik van Roundup. Op deze velddag zal er een nieuwe generatie precisiecultivatoren te zien zijn. Deze kunnen de grond ondiep en volvelds bewerken om onkruiden en groenbemesters mechanisch te vernietigen.

Keuze wintergroenbemester bepaalt opbrengst zomergewas

Groenbemesters leveren een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Met een juiste soortkeuze voor mengsels van winterse groenbemesters kan die waarde nog verder oplopen. Onderzoekers van Wageningen University & Research tonen in hun publicatie in Journal of Applied Ecology van 2 juni aan dat zo de productiviteit van het volgende hoofdgewas is te sturen. Biomassa en stikstofgehalte zijn daarbij de sleutelwoorden.

Pagina's