Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Bodemvruchtbaarheid

Organische stof goed voor gezonde bodem en opbrengst

Organische stof beheer heeft invloed op vele bodemdiensten, zoals bodemvruchtbaarheid, koolstofopslag, en broeikasgasemissies. In Europees verband is veel onderzoek gedaan naar de effecten van verschillende organische stof beheersstrategieën. Tijdens de themadag Beter Bodembeheerdag dit voorjaar is aandacht besteed aan de uitkomsten van twee Europese projecten: Catch-C en SmartSoil.

TP Organics zoekt naar innovaties binnen biologische landbouw

Jaarlijks gaat TP Organics, het Europese technologieplatform voor biologische landbouw op zoek naar innovaties in de biologische landbouw. Landbouwers, onderzoekers of bedrijven die innovatieve oplossingen vonden of ontwikkelden voor de biologische sector kunnen hun project voorstellen indienen en meedingen naar de TP Organics innovatieprijs 2017. Hun innovatie komt dan in de spotlights te staan.

Bodem centraal tijdens conferenties in Oostenrijk

Koen Willekens van ILVO heeft dit voorjaar twee interessante bodemconferenties bezocht in Oostenrijk. Thema's als bodemgezondheid, bodembewerking, groenbedekkers en compostering stonden centraal. Een verslag van zijn bevindingen op de twee conferenties.

Nieuwe mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding

Inagro en BioForum organiseerden op een sterk verkorst tarweperceel een demonstratie met eggen voor mechanische onkruidbestrijding. De omstandigheden lieten dit voorjaar goed de verschillen in effectiviteit zien. Veel van de ervaringen zijn ook van toepassing in biologische groenteteelten.

Inagro gaat mechanisch alternatief tonen voor Roundup

Roundup staat al jaren ter discussie. Tijdens de biovelddag van Inagro op 28 juni is er volop aandacht voor alternatieven voor het gebruik van Roundup. Op deze velddag zal er een nieuwe generatie precisiecultivatoren te zien zijn. Deze kunnen de grond ondiep en volvelds bewerken om onkruiden en groenbemesters mechanisch te vernietigen.

Keuze wintergroenbemester bepaalt opbrengst zomergewas

Groenbemesters leveren een positieve bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Met een juiste soortkeuze voor mengsels van winterse groenbemesters kan die waarde nog verder oplopen. Onderzoekers van Wageningen University & Research tonen in hun publicatie in Journal of Applied Ecology van 2 juni aan dat zo de productiviteit van het volgende hoofdgewas is te sturen. Biomassa en stikstofgehalte zijn daarbij de sleutelwoorden.

Let op dosering bij gebruik van maaimeststof in koepel

Door de aangescherpte aanvoernorm voor fosfor binnen MAP5 wordt het gebruik van maaimeststoffen, theoretisch gezien, interessant. ILVO en PCG hebben samen getest of het gebruik van maaistoffen in koepels het gewenste effect heeft. Hieruit blijkt dat het interessant is als bedrijfseigen materiaal verwerkt kan worden.

CCBT start zes nieuwe projecten

Op 1 april is het startschot gegeven voor zes nieuwe CCBT-projecten. De proefcentra met expertise in biologische landbouw gaan aan de slag met organische stofopbouw in serres, graasweidebeheer, kleinschalige maar professionele pluimveehouderij, beheersing van schurft bij Conference, rassen voor frambozenteelt en er komt een uitbreiding van de bestaande teeltkalender.

Grasklaver vermindert uitstoot van broeikasgassen

De combinatieteelt van gras en klaver heeft een positief effect op de bodem, zowel op de organische stof- als stikstofbalans. Bovendien vermindert het de uitstoot van broeikasgassen.

Effect van maaimeststoffen op bodemconditie

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker die op een ander perceel als meststof wordt toegediend. Via proefopzetten op twee locaties (ILVO en Inagro) is in 2015 en 2016 de werking van maaimeststoffen onderzocht in relatie tot de bodemconditie.

Pagina's