Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Energieverbruik en broeikasgasemissies

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Lisdodde en wilde rijst alternatieve gewassen in Veenweidegebied

In het kader van het onderzoeksproject Veen, Voer en Verder zijn in mei 2016 naast riet, wilg en miscanthus, ook lisdodde en wilde rijst geplant in een experiment op het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. In dit project wordt gezocht naar een alternatief voor grasproductie op landbouwpercelen met een te hoog waterpeil.