Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Artikelen van Uitgangsmateriaal en veredeling

Lammerts van Bueren ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Vanwege haar niet-aflatende inzet voor duurzame en biologische landbouw en passie voor veredeling heeft Lammerts op 26 april de Koninklijke Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de burgemeester van Utrecht.

Pytophthora in aardappel, doorbraak resistentie ligt op de loer  

Het aanbod resistente aardappelen groeit gestaag. Dit draagt bij aan de teeltzekerheid, maar vraagt evengoed aandacht tijdens de teelt. Zonder maatregelen en resistentiemanagement ligt het risico van doorbraak op de loer.

Phytophthora in aardappel, doorbraak resistentie ligt op de loer  

Het aanbod resistente aardappelen groeit gestaag. Dit draagt bij aan de teeltzekerheid, maar vraagt evengoed aandacht tijdens de teelt. Zonder maatregelen en resistentiemanagement ligt het risico van doorbraak op de loer.

Groen Kennisnet ondersteunt netwerk Onderwijs voor biologisch

Groen Kennisnet gaat het netwerk Onderwijs voor biologisch en de projecten die daaruit voortkomen ondersteunen met het invullen van de kennisinfrastructuur. Het contract hiervoor is getekend door Bionext en AOC Terra als mede-initiatiefnemers van Onderwijs voor biologisch.

Late preirassen weerstaan moeilijk groeiseizoen

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en aantasting. In 2016 was het niet de ziektedruk maar de weers- en bodemomstandigheden die de groei beheersten. Biologisch beschikbare rassen dienen zich aan als alternatief voor het standaardras Poulton

Aanbod van plaagresistente biologische aardappelen breidt uit

De aardappelrassen overwonnen in de rassenproef met biologische aardappelen in 2016 onder meer wateroverlast, plaagdruk en droogte. In het aanbod is het aandeel plaagresistente rassen sterk toegenomen met ook nieuwe opties in het vastkokende segment.

Resultaten van rassenproef met vroege aardappelen 2016

In 2016 heeft Inagro onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van een aantal vroege aardappelrassen. Hoewel de teelt gepaard ging met een aantal problemen op het gebied van onkruid en loofvernietiging, tonen de resultaten toch enkele duidelijke verschillen tussen de rassen.

Rassen bio wintertarwe doorstaan moeilijk groeiseizoen

Inagro testte voor het derde jaar op rij enkele samengestelde kruisingspopulaties (CCP’s) van wintertarwe naast een aantal referentierassen. In theorie vormen deze populaties robuustere gewassen, dankzij de enorme diversiteit in genotypes. De waarnemingen bij Inagro bevestigen dit. Komen deze rassen binnenkort beschikbaar voor de markt?

Meeste triticalerassen houden goed stand in rassenproef

De afdelingen biologische productie en akkerbouw van het Vlaamse Inagro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan. Het groeiseizoen in 2016 was vooral koud en te nat. Desondanks hielden de meeste triticalerassen goed stand.

Mao blijft goed scoren als onderstam aubergines

PCG heeft op verzoek van de sector een biologische onderstamproef aubergines aangelegd. Het huidige onderstamaanbod van aubergines is en blijft de laatste jaren onveranderd. De zaadleveranciers gaven aan dat er een waardig alternatief zou zijn voor de standaardonderstam Mao. De keuze van de onderstammen gebeurde op basis van de wensen van de telers en de kennis van de zaadhuizen.